Serwis internetowy w trakcie tworzenia.
Zapraszamy na www.kg.net.pl

FXControls

Co to jest FXControls

FXControls to pakiet komponentów i kontrolek przeznaczony dla środowiska FireMonkey. 

Cele FXControls

Stabilny Firemonkey

Zawartość pakietu

TFXDataGrid

 

 

Wersje i ceny

Wsparcie i dokumentacja

 

Graphical control used to display text or link in FireMonkey forms.

Pages

Designed by KGNET